بهترین کارکنان ، پرستاران و متخصصان برای درمان اثربخش

تهران فرمانیه
خیابان مهدی زاده پلاک 9

02122697906 – 8
02122698407

ساعات کاری
شنبه - جمعه: 23.59 - 00:00

روش تربیتی کودک

روش تربیتی کودک

  1. روش تربیتی کودک ؛ یعنی اینکه استعدادهای کودک را شکوفا کردن و نیاز های او را برآورده کردن.
  2. این تفکر را نداشته باشید که نیاز های کودکان فقط پوشاک و محبت و خوراک و … نیست و استعداد های آنها نوشتن و انباشتن حافظه و خواندن نمی باشد.

کودکان استعدادهایی از جمله نتیجه گیری، فکی، اندازه گیری و سنجش عقل و انتخاب و اراده و وجدان نیز دارند و همچنین نیاز به یقین و استقلال و امنیت و اعتراف را هم دارد.

کودکان هم قلب دارند و هم مغز دارند از این رو هم روشنفکری می خواهند و هم روشندلی.

  • مربی ها باید تمام استعداد هایی که کودکان دارند  را پیدا و شکوفا کنید و آنها را بارور نمائید.
  • این استعداد های یافته شده باید دو عامل هدف و احتیاج بارور نمایند و آنها شکوفا می گردند.

کودکان زمان هایی که نیاز دارند فریاد می زنند و انسان زمانی که نیاز دارند از غار خویش بیرون می آیند.

روش تربیتی کودک : کودک برای رسیدن به توپی که می خواهد، یا عروسکی را می خواهد به سوی آن هدف حرکت کرده بل می رود و سر پا می ایستد و راه افتاده و تلاش می کند و در این تلاش هایی که انجام می دهد از استعداد های خود استفاده و کمک می گیرد.

سختی ها و احتیاجات هستند که انسان ها را عمیق می کنند و به نبوغ فکری و جسمی می رساند.

این اهداف و خواسته های انسان است که او را پیش می برند و استعداد ها یشان را بیرون ریخته و نمایان می کنند.

مربیان باید کودکان را در زمینه هایی که احتیاجات را حس کنند قرار بدهند و بارور می شوند.

چشم کودک را درباره مسائل باز کنند و اهداف را نشان شان بدهند تا کودک آن را دیده و راه بیفتد.

اگر شخصی قصد دارد که کودکی را به هدف، مکتب و یا عقیده ای پای بند کند، این موارد را نباید به او تزریق کند و یا تحمیل کند بلکه باید او را با جایزه ها و تشویق ها او را به حرکت در بیاورتد و با شعارها کودک را داغ بکنند.
روش تربیتی کودک

روش تربیتی کودک

کودکان را نباید به شکل سنتی بار آورد. به دلیل اینکه این رفتارهای سنتی در دوران بلوغ گرفتار ضد سنت ها می شوند و کنار می روند.

روش تربیتی کودک : دیده می شود که این نوع افراد که در خانواده های مذهبی و در محیط روحانی تربیت و تعلیم شده اند در هنگامی که در محیط های سنتی بوده با همان رفتارها و سنت ها مانوس شده اند و فعال و جدی از این محیط بیرون نمی روند شاید هم تا آخر  عمرشان نیز به به همین عقاید پایبند باشند.

ولی زمانی که این اشخاص به محیطی آزاد و باز می روند و با رفتارهای ضد سنت های قبلی روبرو می شوند از آنچه در گذشته بوده اند بریده و نفرت و انزجار در آنها بوجود می آیند .

روش تربیتی کودک : مذهب سنتی را 2 مورد تهدید می کند

یکی از ضد سنت ها هایی که در جامعه های باز و برخوردار از تضاد ها جای گرفته اند.

و مورد دیگر استقلال بلوغ و شخصیت پا گرفته در آن هنگام.

مربی باید در کودک سه خصوصیت را بارور کند و به این روش او را واکسینه نماید:

  1. شخصیت دهی و استقلال
  2. حریت و آزاد منشی در او
  3. تفکر و تحلیل
  4. زمانی که کودک شخصیت داشته باشد تقلید انجام نمی دهد و متاثر از هیچ مکتب و حرف و عقیده ای نمیشود و تاثیر پذیر نمی باشد و هر راهی آنها را به سمت خود نمی کشد و از هر سنتی پیروی نمی کند و در خود هضم نمی شود.

روش تربیتی کودک : کودک در برابر هر مساله ای چرایی دارد که چرا؟ و در برابر هر عقیده و اعتقادی سنگری دارند.

کودک بر دریچه (ورود هر چیز به قلبش) نمی گذارد هر چیزی آن را اشغال نمائد و پر از مسائل شود که چیز مبادا او را از خودش بگیرد.

  • حریت و آزاد منشی در کودک را بوجود می آورد تا اگر روزی به اشتباهی پی می برد.پیگیری نکند و لجبازی نکند.

پرستار کودک می تواند شما در این امر همراهی نمائید.